Navigácia: Úvod
Obchodne podmienky Samo-lepky.sk
Na základe záväznej objednávky uzatvorenej medzi kupujúcim a internetovým obchodom samo-lepky.sk,
prevádzkovateľ polep.sk s.r.o. Šrobárová 21,979 01 Rimavská Sobota, Slovensko IČO: 47590254 - DIČ: SK2023977901 (ďalej len predávajúci), sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar,ktorý je predmetom objednávky. Dodávateľ je plátca DPH.
 

ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY:

Každá samolepka je vyrábaná na zákazku, ako špecificky upravovaný tovar rozmerovo alebo
tvarovo. Na tento zmluvný vzťah sa vzťahujú ustanovenia §. O. 644 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ku každej objednávke je vystavená predfaktúra - zaslaná emailom na adresu kupujúceho.

Po uhradení predfaktúry Vám predávajúci vystaví faktúru(daňový doklad) a zašle ju na
email uvedený pri registrácii.Kupujúci si ju môže vytlačiť v prípade potreby a založiť do účtovníctva.

Ku každej objednávke je zdarma dodaná aj montážna fólia v minimálnom potrebnom množstve.


OBJEDNÁVKA:

Svojim súhlasom s Obchodnými podmienkami kupujúci potvrdzuje,že pozná rozsah objednávky, a že
pozná konečnú cenu danej objednávky. Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú iba od tej doby kým
nie je zaplatená z niektorým zo spôsobom.
Po úspešnom dokončení objednávky je automaticky odoslaná predfaktúra do Vami zadanej e-mailovej
schránky. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nejasností, môže kupujúci od objednávky odstúpiť
nezaplatením ceny.Po zaplatení nie je možné od objednávky odstúpiť !!!


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku , zmeniť jej obsah alebo jej časť v
týchto prípadoch:
-ak je tovar alebo materiál na jeho výrobu z akéhokoľvek dôvodu dlhodobo nedostupný
-ak sa zmenila výrazne cena tovaru
-ak objednávka nebola uhradená
-alebo ak predávajúci nerozhodne inak

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom,
alebo telefonicky a informovať ho o konkrétnom stave objednávky a spôsobe prípadného vrátenia peňazí.

CENA TOVARU:

Všetky ceny tovaru z internetového obchodu samo-lepky.sk sú uvádzané v €.
K cene sa pripočítava cena poštovného ale iba je suma za samolepky nižšia ako 25 €

SPÔSOB PLATBY:

  • prevodom na účet predajcu
  • vyplatením správne vyplneným šekom na pošte
  • platba platobnou kartou cez službu CARD PAY
  • cez službu VIAMO

SPÔSOB DOPRAVY:

Ako náhle je objednávka vyrobená tovar bude poslaný prostredníctvom Slovenskej pošty ako
poštovým balíkom alebo ako doporučený list. V prípade požiadavky zákazníka si môže objednať zaslanie expres kuriérom cez službu EMS slovenskej pošty.


ULOŽENIE ZÁSIELKY:

Doručenie tovaru Slovenskou poštou nenesie predávajúci zodpovednosť
za termín doručenia tovaru treťou stranou. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese
doručenia, bude zásielka uložená na mieste dodanie po dobu minimálne 14 dní.Kupujúci bude
o tejto skutočnosti Slovenskou poštou upozornený.Ak si kupujúci balík v tomto termíne nevyzdvihne
pošta balík pošle späť predávajúcemu.Kupujúci sa môže informovať a dohodnúť znovu zaslanie
balíka kupujúcemu.Predávajúci si bude účtovať ďalšie poštovné podľa aktuálneho cenníka slovenskej pošty.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI PREBERANÍ TOVARU:

Kupujúci je povinný tovar pri preberaní skontrolovať. Ak kupujúci zistí pri preberaní
tovaru nezrovnalosti, napr. obal je viditeľne poškodený, skontroluje kupujúci spoločne
s dopravcom zásielku a v prípade poškodenia tovaru urobia ihneď zápis o poškodenej
zásielke(kópiu musí dostať kupujúci). V prípade poškodenia tovaru má kupujúci právo
tovar neprevziať. Neskoršia reklamácia tovaru už nebude uznaná. O poškodení zásielky
bude kupujúci okamžite informovať predajcu pre urýchlenú nápravu.

TERMÍN DODANIA:

Expedícia tovaru prebieha najneskôr do 7-pracovných dní odo dňa uhradenia ceny.
Pri prípadných problémoch bude zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky
s upresnením dodania tovaru.

ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH WEBU:

-Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach obchodu sú v niektorých prípadoch
preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné, obrazové a technické nepresnosti či
typografické chyby. Môžu byt aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
-Farba fólie sa môže trocha líšiť od zobrazovanej na Vašom monitore (nesprávnym nastavením monitora)
prípadné reklamácie nebudú uznané.Máte možnosť vopred požiadať o vzorku , vzorkovník alebo
aspoň o fotografie fólií.
-Všetky logá sú registrované obchodné známky firiem alebo ich výrobkov a sú ich
výhradným vlastníctvom.Nákupom samolepiek nemôžete považovať tieto obchodné známky
za vlastníctvo kupujúceho. Vlastníctvo zaregistrovaných obchodných známok je
neprenosné a nákupom tovaru nie ste oprávnení túto obchodnú značku používať.
-Kupujúci je sám zodpovedný za to ako samolepky použije a berie na seba zodpovednosť.
-Obrazové dáta zobrazujúce aplikované vzory na vozidlách nemusia nutne
súhlasiť s reálnou aplikáciou na Vašom aute. Všetky motívy na stránke
samo-lepky.sk, okrem foto galérie, kde sú reálne fotky, sú aplikované pomocou
grafických programov a nejedná sa o reálne fotografie, preto ich nejde porovnávať z

fyzickou podobou na reálnom vozidle.
-Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné
následné škody, spôsobené použitím informácií z nášho webu alebo iných odkazujúcich stránok.


ZÁRUKA :

Neposkytujeme garancie ani záruky pri zlom aplikovaní a manipulácií s dodaným tovarom.
Poskytujeme len záruku stanovenú zákonom, a vyššiu záruku stanovenú výrobcom a
dodávateľom materiálov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Všetky údaje získané od zákazníkov si použité výhradne len pre potreby predávajúceho a
nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorím sú
osobné údaje predané v minimálnom rozsahu a sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru.
Zároveň sa predávajúci zaväzuje k tomu, že odstráni z databázy už
zaregistrovaných užívateľov, a to bez ich udania dôvodov, pokiaľ to bude ich prianie.
Elektronické adresy zákazníkov budú využívané pre účely zasielania propagačných
materiálov iba v prípade ich súhlasu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01.02.2010 . Predávajúci si
vyhradzuje právo na zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.