Navigácia: Úvod
Obchodne podmienky Samo-lepky.sk
Na základe záväznej objednávky uzatvorenej medzi kupujúcim a internetovým obchodom samo-lepky.sk,
prevádzkovateľ: samo-lepky.sk s.r.o., Družstevná 832/3, 979 01 Rimavská Sobota,IČO: 528 32261
DIČ: 2121155641, spoločnosť zapísaná v OR okr.súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.37949/S
(ďalej len predávajúci), sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar,ktorý je predmetom objednávky. Dodávateľ nie je plátca DPH.
 

ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY:

Každá samolepka je vyrábaná na zákazku, ako špecificky upravovaný tovar rozmerovo alebo
tvarovo. Na tento zmluvný vzťah sa vzťahujú ustanovenia §. O. 644 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ku každej objednávke je vystavená predfaktúra - zaslaná emailom na adresu kupujúceho.

Po uhradení predfaktúry Vám predávajúci vystaví faktúru(daňový doklad) a zašle ju na
email uvedený pri registrácii.Kupujúci si ju môže vytlačiť v prípade potreby a založiť do účtovníctva.

Ku každej objednávke je zdarma dodaná aj montážna fólia v minimálnom potrebnom množstve.


OBJEDNÁVKA:

Svojim súhlasom s Obchodnými podmienkami kupujúci potvrdzuje,že pozná rozsah objednávky, a že
pozná konečnú cenu danej objednávky. Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú iba od tej doby kým
nie je zaplatená z niektorým zo spôsobom.
Po úspešnom dokončení objednávky je automaticky odoslaná predfaktúra do Vami zadanej e-mailovej
schránky. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nejasností, môže kupujúci od objednávky odstúpiť
nezaplatením ceny.Po zaplatení nie je možné od objednávky odstúpiť !!!


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku , zmeniť jej obsah alebo jej časť v
týchto prípadoch:
-ak je tovar alebo materiál na jeho výrobu z akéhokoľvek dôvodu dlhodobo nedostupný
-ak sa zmenila výrazne cena tovaru
-ak objednávka nebola uhradená
-alebo ak predávajúci nerozhodne inak

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom,
alebo telefonicky a informovať ho o konkrétnom stave objednávky a spôsobe prípadného vrátenia peňazí.

CENA TOVARU:

Všetky ceny tovaru z internetového obchodu samo-lepky.sk sú uvádzané v €.
K cene sa pripočítava cena poštovného ale iba je suma za samolepky nižšia ako 25 €

SPÔSOB PLATBY:

  • prevodom na účet predajcu
  • vyplatením správne vyplneným šekom na pošte
  • úhrada online platobnou kartou cez službu WEBPAY

SPÔSOB DOPRAVY:

Ako náhle je objednávka vyrobená tovar bude poslaný prostredníctvom Slovenskej pošty ako
poštovým balíkom alebo ako doporučený list. V prípade požiadavky zákazníka si môže objednať zaslanie expres kuriérom cez službu EMS slovenskej pošty.


ULOŽENIE ZÁSIELKY:

Doručenie tovaru Slovenskou poštou nenesie predávajúci zodpovednosť
za termín doručenia tovaru treťou stranou. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese
doručenia, bude zásielka uložená na mieste dodanie po dobu minimálne 14 dní.Kupujúci bude
o tejto skutočnosti Slovenskou poštou upozornený.Ak si kupujúci balík v tomto termíne nevyzdvihne
pošta balík pošle späť predávajúcemu.Kupujúci sa môže informovať a dohodnúť znovu zaslanie
balíka kupujúcemu.Predávajúci si bude účtovať ďalšie poštovné podľa aktuálneho cenníka slovenskej pošty.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI PREBERANÍ TOVARU:

Kupujúci je povinný tovar pri preberaní skontrolovať. Ak kupujúci zistí pri preberaní
tovaru nezrovnalosti, napr. obal je viditeľne poškodený, skontroluje kupujúci spoločne
s dopravcom zásielku a v prípade poškodenia tovaru urobia ihneď zápis o poškodenej
zásielke(kópiu musí dostať kupujúci). V prípade poškodenia tovaru má kupujúci právo
tovar neprevziať. Neskoršia reklamácia tovaru už nebude uznaná. O poškodení zásielky
bude kupujúci okamžite informovať predajcu pre urýchlenú nápravu.

TERMÍN DODANIA:

Expedícia tovaru prebieha najneskôr do 7-pracovných dní odo dňa uhradenia ceny.
Pri prípadných problémoch bude zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky
s upresnením dodania tovaru.

ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH WEBU:

-Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach obchodu sú v niektorých prípadoch
preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné, obrazové a technické nepresnosti či
typografické chyby. Môžu byt aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
-Farba fólie sa môže trocha líšiť od zobrazovanej na Vašom monitore (nesprávnym nastavením monitora)
prípadné reklamácie nebudú uznané.Máte možnosť vopred požiadať o vzorku , vzorkovník alebo
aspoň o fotografie fólií.
-Všetky logá sú registrované obchodné známky firiem alebo ich výrobkov a sú ich
výhradným vlastníctvom.Nákupom samolepiek nemôžete považovať tieto obchodné známky
za vlastníctvo kupujúceho. Vlastníctvo zaregistrovaných obchodných známok je
neprenosné a nákupom tovaru nie ste oprávnení túto obchodnú značku používať.
-Kupujúci je sám zodpovedný za to ako samolepky použije a berie na seba zodpovednosť.
-Obrazové dáta zobrazujúce aplikované vzory na vozidlách nemusia nutne
súhlasiť s reálnou aplikáciou na Vašom aute. Všetky motívy na stránke
samo-lepky.sk, okrem foto galérie, kde sú reálne fotky, sú aplikované pomocou
grafických programov a nejedná sa o reálne fotografie, preto ich nejde porovnávať z

fyzickou podobou na reálnom vozidle.
-Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné
následné škody, spôsobené použitím informácií z nášho webu alebo iných odkazujúcich stránok.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA NA TOVAR

Prípadné reklamácie vybavíme pre vašu spokojnosť individuálnou dohodou s vami, a v súlade s platným právnym poriadkom. Daňový doklad, ktorý dostanete s tovarom, slúži zároveň ako záručný list. Záručná lehota, ktorá činí u spotrebného tovaru 24 mesiacov, začína plynúť prevzatím tovaru.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Odporúčame tovar prekontrolovať bezprostredne po prevzatí priamo na pošte, kde je možné prípadné vady reklamovať. Po prevzatí tovaru nemožno brať na neskoršie reklamácie zreteľ.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a nevzťahuje sa na vady vzniknuté nesprávnym použitím výrobku, najmä zlou aplikáciou a nesprávnym skladovaním. Pri lepení samolepiek postupujte podľa návodu, pri nažeľovaní nažehľovačiek postupujte podľa návodu na stránke !

Ak je tapeta vytiahnutá zo svojho originálneho obalu, je s ňou manipulované, je aplikovaná na stenu či iný povrch, jej reklamácia už nie je možná. Akonáhle je samolepka odlepená z podkladu, jej reklamácia nie je možná. V oboch prípadoch sa jedná o špecifický tovar. vyrobený na mieru.

Postup pri reklamácii:
Informujte nás o reklamácii prostredníctvom emailom. Uveďte kontakt na vás, aj s popisom závady. Pracovník eshopu vás bude následne informovať z postupom reklamácie. V prípade že tovar budete posielať na reklamáciu zašlite ho ako doporučený balík, alebo list, nie dobierkou ! Reklamácie odporúčame zasielať doporučene v pevnom obale, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda doručením tovaru predajcovi.

kontakt na riešenie reklamácií : info@samo-lepky.sk alebo telefonicky na 0917 817 488


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Všetky údaje získané od zákazníkov si použité výhradne len pre potreby predávajúceho a
nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorím sú
osobné údaje predané v minimálnom rozsahu a sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru.
Zároveň sa predávajúci zaväzuje k tomu, že odstráni z databázy už
zaregistrovaných užívateľov, a to bez ich udania dôvodov, pokiaľ to bude ich prianie.
Elektronické adresy zákazníkov budú využívané pre účely zasielania propagačných
materiálov iba v prípade ich súhlasu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 19.1.2020 . Predávajúci si
vyhradzuje právo na zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.